กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2565147x147

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม (http://lkp.activities-club.com/?page=activities)
2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
   ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้   

3. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ3 ไม่ต้องลงทะเบียนชุมนุม

4. นักเรียนม.4 ทุกคนให้ลงทะเบียนชุมนุมก่อน 

        ** สำหรับนักเรียนม.4ที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหารให้ติดต่อครูไชรัตน์ ครูพรรณวดี ครูธิชณัฐ หากนักเรียน"ผ่าน"การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1  จะไม่ได้เรียนชุมนุมที่นักเรียนสมัครในตอนแรก


5. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมตามวันเวลาที่กำหนด ดังนี้

    ระบบเปิดการลงทะเบียนชุมนุม  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม  เวลา 08.20 น.
    
ระบบปิดการลงทะเบียนชุมนุม  วันพุธที่ 1 มิถุนายน  2564  เวลา 12.00 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. การลงะเบียนของนักเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายปลาทู  ทะเล
ผู้ใช้ :  
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ ดังนี้

    1.  ครูสร้อยทิพย์  แก้วตา      094-5534695
    2.  ครูสุเมธาวี  ขันทอง         091-7941691
    3.  ครูเสาวลักษณ์ เมืองแก้ว 098-8929319
    4.  ครูณัชพล เรืองรังษี         064-4540280
    5. Facebook : งานวิชาการหล่มเก่าพิทยาคม
    6. กลุ่มบริหารงานวิชาการ