ข่าวประชาสัมพันธ์
147x147

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้
    หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
   ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้   
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน  2561  
    (ระบบปิดสมัครในวันที่  7  มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น.)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงะเบียนของนักเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ณ.ห้องวิชาการ

   1. ครูสุเมธาวี  ขันทอง
   2. ครูสร้อยทิพย์  แก้วตา

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร

7.นักเรียนที่มีวิชาเรียนในคาบชุมนุม หรือ กิจกรรมชุมนุมที่คุณครูส่งรายชื่อมาแล้วจะทำให้ลงทะเบียนไม่ได้เพราะ ทาง admin ได้ลงทะเบียนให้แล้วมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

   

21241 ,20202,22101,22103,

22101,22101,22101,

22101,22101,31101 ,30201,

31101,อ. 30209,30203,31101,

31101,พัฒนาการเขียน เรียนรู้การอ่าน,

กลุ่มยุวเกษตรกรไทหล่ม1

กลุ่มยุวเกษตรกรไทหล่ม2,กลุ่มยุวเกษตรกรไทหล่ม 3,เสริมทักษะคณิตศาสตร์,รักษ์ภาษา,

แบบจำลองงานบุกเบิก-ผจญภัญ,

,กีฬายาวิเศษ,รักษาความสะอาดห้องเรียน,รักภาษาวันละคำ,ประวัติศาสตร์ by Eng อินเตอร์ครูสายชลและครูอนัญญา,

ประเทศจีนจ้า ฉันมาแล้ว,ภาษาจีนหมีแพนด้า อิอิ, Emglish for fun,ทำด้วยใจ,พลังงานและสิ่งแวดล้อม