ข่าวประชาสัมพันธ์

    ระบบเปิดการลงทะเบียนชุมนุม  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565  เวลา 08.20 น.
    
ระบบปิดการลงทะเบียนชุมนุม  วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565  เวลา 12.30 น.147x147

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม (http://lkp.activities-club.com/?page=activities)
2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
   ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้   

3. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 2 และ3 ไม่ต้องลงทะเบียนชุมนุม

4. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมตามวันเวลาที่กำหนด ดังนี้

    ระบบเปิดการลงทะเบียนชุมนุม  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565  เวลา 08.20 น.
    
ระบบปิดการลงทะเบียนชุมนุม  วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565  เวลา 12.30 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. การลงะเบียนของนักเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

** ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียน และชื่อ-นามสกุล ก่อนลงทะเบียนให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายปลาทู  ทะเล
ผู้ใช้ :  
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ ดังนี้

    1.  ครูสร้อยทิพย์  แก้วตา      094-5534695
    2.  ครูสุเมธาวี  ขันทอง         091-7941691
    3.  ครูเสาวลักษณ์ เมืองแก้ว 098-8929319
    4.  ครูณัชพล เรืองรังษี         064-4540280
    5. Facebook : งานวิชาการหล่มเก่าพิทยาคม
    6. กลุ่มบริหารงานวิชาการ