ข่าวประชาสัมพันธ์

   ปิดการลงทะเบียนชุมนุมแล้ว :)147x147

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม (http://lkp.activities-club.com/?page=activities)
2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
   ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้   
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมตามวันเวลาที่กำหนด ดังนี้

    ระบบเปิดการลงทะเบียนชุมนุม  วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 น.
    
ระบบปิดการลงทะเบียนชุมนุม  วันพุธที่ 23 มิถุนายน  2564  เวลา 16.00 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. การลงะเบียนของนักเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายปลาทู  ทะเล
ผู้ใช้ :  
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  
11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ ดังนี้

           1. ครูสร้อยทิพย์  แก้วตา 094-5534695
           2. ครูสุเมธาวี  ขันทอง 091-7941691
           3. Facebook : งานวิชาการหล่มเก่าพิทยาคม
           4. กลุ่มบริหารงานวิชาการ

    6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร